Hủy

Tinh lai Tin tức

Bạn sẽ ở đâu vào năm 2050?

Bạn sẽ ở đâu vào năm 2050?

Thời gian phong tỏa tại nhiều quốc gia trong giai đoạn COVID-19 đã chứng minh: phần lớn cuộc sống con người phụ thuộc vào tính di động (mobility).

  • 02/03/2015 - 16:01

    Lai Châu có tân Bí thư Tỉnh ủy

    Ông Nguyễn Khắc Chử, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.