Hủy

Tình nguyện quốc tế Tin tức

  • 16/05/2012 - 12:03

    Đàm phán hạt nhân Iran, IAEA thất bại

    Sau 2 ngày đàm phán, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Iran không đạt được thỏa thuận về việc thanh sát cơ sở hạt nhân của nước này.
Người Tiên Phong