Hủy

Tỉnh Quảng Nam Tin tức

Thành phố Hội An có Chủ tịch mới

Thành phố Hội An có Chủ tịch mới

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND thành phố được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hội An nhiệm kỳ 2011-2016.

  • 03/10/2012 - 15:15

    Sản lượng lúa tại Quảng Nam tăng cao

    Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, cả năm 2012 sản lượng lúa ước tính tăng 7,5% so với năm trước, mạnh nhất từ trước đến nay.