Hủy

Tốc lực Tin tức

  • 03/05/2014 - 07:02

    Tổng cầu đã có dấu hiệu tăng

    Một trong những tín hiệu tích cực từ 4 tháng đầu năm là tổng cầu (bao gồm đầu tư, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu) đã có dấu hiệu tăng lên.