Hủy

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Tin tức

Đường sắt Việt Nam bị

Đường sắt Việt Nam bị "bỏ quên"?

Công ty đường sắt đang tập trung vào những chặng đường ngắn, tránh cạnh tranh đường dài bởi hơn ai hết, họ hiểu rõ áp lực từ những hãng hàng không.