Hủy

Trà vinh Tin tức

Cá Vĩnh Hoàn gặp nước

Cá Vĩnh Hoàn gặp nước

Dự án nuôi cá giống đóng vai trò then chốt cho việc nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả sản xuất của Vĩnh Hoàn, Chứng khoán KB (KBSV) nhận xét.

 • 13/06/2017 - 08:00

  Top 50 2017: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

  Từ 5 khách hàng đầu tiên vào năm 1998 đến năm 2016, mạng lưới khách hàng Vĩnh Hoàn đã đạt gần 300 khách hàng tại hơn 40 quốc gia trên toàn cầu.
 • 12/01/2017 - 07:30

  Khởi nghiệp ở tuổi 60

  Ông chủ Nguyễn Thanh Mỹ 61 tuổi của Mỹ Lan vẫn giữ đậm nét chất phác của người miền Tây, hàng ngày giản dị ngồi ăn cơm cùng nhân viên.