Hủy

Trai he Tin tức

Evergrande &  “3 lằn ranh đỏ”

Evergrande & “3 lằn ranh đỏ”

không như các lo ngại từ sự sụp đổ Evergrande, nhiều công ty bất động sản Việt Nam vẫn đang có sức khỏe tài chính ổn định.