Hủy

Trái phiếu sơ cấp Tin tức

  • 29/01/2015 - 12:28

    Nhu cầu trái phiếu vẫn cao

    Trong tuần từ 19/1 - 23/1/2015, nhu cầu trái phiếu của các NĐT tiếp tục ở mức cao với khối lượng đăng ký thầu cao gấp 2,24 lần khối lượng gọi thầu.
  • 03/10/2014 - 06:59

    USD giảm sau cuộc họp chính sách ECB

    Lần đầu tiên trong 8 ngày, euro tăng giá so với USD sau khi chủ tịch ECB không đề cập đến chương trình kích thích thông qua mua trái phiếu chính phủ.