Hủy
Kinh Doanh

Ưu đãi 2% lãi suất tái cấp vốn với TPĐB của VAMC

Thứ Năm | 05/12/2013 17:18

Hiện lãi suất tái cấp vốn theo quy định 7%/năm. Chiếu theo đó thì TCTD có thể mang trái phiếu đặc biệt VAMC lên NHNN vay tái cấp vốn lãi suất 5%/năm.
 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Cụ thể, Quyết định quy định mức lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của VAMC thấp hơn 2%/năm so với mức lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trong từng thời kỳ.

Được biết, Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể việc cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt, mức cho vay tái cấp vốn so với mệnh giá trái phiếu đặc biệt.

Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức lãi suất cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt đối với tổ chức tín dụng trong từng thời kỳ.

Trước đó, theo Thông tư số 20 Ngân hàng Nhà nước công bố, mức tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng trên cơ sở mệnh giá trái phiếu đặc biệt do Thống đốc quyết định căn cứ mục tiêu chính sách tiền tệ, kết quả trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt, kết quả xử lý nợ xấu nhưng không vượt quá 70% mệnh giá trái phiếu.

Lãi suất tái cấp vốn do Thủ tướng quyết định trong từng thời kì. Lãi suất tái cấp vốn quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn ghi trên hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng.

Hiện tại, lãi suất tái cấp vốn do NHNN quy định là 7%/năm. Chiếu theo quy định này thì TCTD có thể mang trái phiếu đặc biệt VAMC lên NHNN vay tái cấp vốn với lãi suất 5%/năm.

Nguồn CafeF


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới