Hủy

Trần nợ công Tin tức

  • 20/05/2015 - 16:15

    Bội chi ngân sách vượt trần 1,3%

    Bội chi ngân sách năm 2013 lên đến 6,6% vượt cả mức trần mới đã được QH "nới" từ mức 4,8% lên 5,3%, khiến cho nợ công tăng cao.
Người Tiên Phong