Hủy

Tranh đua Tin tức

  • 24/04/2013 - 12:24

    Hình ảnh quý giá về Việt Nam năm 1980

    Những thước hình quý hiếm ghi lại một cuộc sống mới đang hình thành ở Việt Nam năm 1980, 5 năm sau khi cuộc chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi.