Hủy

Tránh né Tin tức

  • 27/09/2012 - 22:36

    Apple thừa nhận lỗi bản đồ của iPhone 5

    Apple vừa công khai thừa nhận phần mềm bản đồ Apple Maps ở iPhone 5 thiếu chính xác hơn so với iPhone 4S, thay cho thái độ né tránh trước những lời chỉ trích suốt những ngày qua