Hủy

Tranh sơn dầu Tin tức

Tháng 5: Đấu giá tranh Bác Hồ

Tháng 5: Đấu giá tranh Bác Hồ

Ngày 25/5 tới đây, bức tranh sơn dầu “Bác là mặt trời” và tranh sơn mài màu “Nam – Bắc một nhà” sẽ được bán đấu giá tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô.

XOR, XOR Việt Nam