Hủy

Trao tặng Tin tức

  • 19/12/2013 - 15:30

    Sotheby's trả Campuchia tượng cổ quý giá

    Hôm 16/12, Chính phủ Campuchia thông báo hãng đấu giá Sotheby's ở New York đã đồng ý trao trả nước này bức tượng bằng sa thạch có niên đại từ thế kỷ thứ 10. Tượng mô tả một chiến binh Hindu, đã được trả lại sau cuộc chiến pháp lý kéo dài 2 năm.
  • 04/08/2013 - 07:53

    Ảo ảnh về lợi ích thương mại

    Sáng kiến chung của OECD và WTO về Chỉ số giá trị gia tăng trong thương mại (TIVA) mang hy vọng cho bức tranh chân thật hơn của thương mại toàn cầu.