Hủy

Tri luc Tin tức

 • 22/10/2018 - 10:38

  Tân Á Đại Thành "bắt tay" KPMG

  Tân Á Đại Thành quyết định tái cấu trúc để tối ưu hóa các nguồn lực, bộ máy hoạt động hiệu quả, kiểm soát được tốc độ phát triển.
 • 08/08/2018 - 11:00

  Ngân hàng, doanh nghiệp: Ai cần ai?

  Một điểm chắc chắn, với bản chất không cần SME, các ngân hàng thương mại sẽ không "học nói tiếng" của các doanh nghiệp này
 • 21/10/2017 - 22:19

  Hãy để nhân viên ra đi!

  Vấn đề là nhiều chủ doanh nghiệp vẫn làm theo những chiến lược tìm kiếm tài năng đã lỗi thời.