Hủy

Trợ giá lúa gạo Tin tức

  • 03/10/2014 - 10:50

    Thái Lan thay đổi chính sách nông nghiệp

    Theo đó, chính phủ sẽ ngừng mua nông sản trực tiếp từ nông dân vì cho rằng việc này làm tăng khủng hoảng thừa, bóp méo thị trường, và tăng tồn kho.
  • 20/09/2014 - 09:40

    Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 20/9

    BAAC chỉ trích kế hoạch trả nợ của chính phủ liên quan đến chương trình trợ giá lúa. Ấn Độ thúc giục Trung Quốc dỡ bỏ hạn chế nhập khẩu gạo basmati.