Hủy

Trụ hạng Tin tức

  • 26/03/2015 - 15:22

    Thị trường mới nổi giảm mua vàng

    Tháng 2, chỉ có 3 ngân hàng trung ương thị trường mới nổi tận dụng cơ hội giá giảm để tăng mua vàng dự trữ, theo số liệu mới nhất của IMF.