Hủy

Truc ban Tin tức

  • 28/03/2018 - 14:00

    Cuộc cách mạng của Vexere

    Trong năm 2017, mỗi ngày có gần 150.000 vé xe được đăng bán thông qua hệ thống Vexere, tương đương 20% tổng lượng vé bán ra trên thị trường.