Hủy

Trứng gà Tin tức

Trứng trợ lực cho thép

Trứng trợ lực cho thép

Ngành thép xoay xở trong khó khăn bằng cách hoặc thu hẹp sản xuất, hoặc đầu tư ngoài ngành.

  • 29/07/2014 - 09:25

    Nga sắp trả đũa kinh tế Mỹ và EU

    Sau khi là mục tiêu của các lệnh trừng phạt liên tiếp từ Mỹ, EU, Nga cũng bắt đầu tính đến lệnh trừng phạt kinh tế đối với các quốc gia này.