Hủy

Trứng muối Tin tức

9 món ăn bị cấm trên thế giới

9 món ăn bị cấm trên thế giới

Chim sẻ rừng, gan ngỗng, trứng cá muối Beluga... là những món ăn nổi tiếng nhưng bị cấm tại nhiều quốc gia trên thế giới.1. Gan ngỗng.

  • 30/06/2014 - 10:48

    Tồn kho đường giảm trong tháng 6

    Theo Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối, đường tồn kho tại các nhà máy đến giữa tháng 6/2014 đạt 548.940 tấn, giảm so với 680.000 tấn tháng trước.
  • 10/10/2013 - 16:57

    Sản lượng muối tăng gần 30%

    Lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất tăng mạnh 38% so với cùng kỳ 2012, đạt khoảng 136.643 tấn.