Hủy

Trường dạy nghề Tin tức

  • 03/05/2012 - 07:26

    Tạm ngừng nhập khẩu máy móc cũ

    Thủ tướng yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mà các nước loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.