Hủy

Trương Mỹ Lan Tin tức

  • 25/07/2013 - 10:57

    Giá tôm thế giới đang tăng nhanh

    Sản lượng và nguồn cung tôm cho thị trường thế giới giảm do dịch bệnh, thiếu vốn đầu tư diện tích nuôi trồng thu hẹp khiến giá tôm đang tăng nhanh.