Hủy

Tu chinh an Tin tức

  • 05/09/2014 - 11:25

    Tiến tới chỉ có công báo điện tử

    Theo Văn phòng Chính phủ, khảo sát thấy nhu cầu sử dụng công báo điện tử đang trở thành xu thế phổ biến, có nơi đã thay thế được công báo in.
  • 24/07/2014 - 22:56

    Thủ tướng Ukraine từ chức

    Quyết định từ chức của ông Arseniy Yatsenyuk đưa ra sau khi 2 chính đảng rút khỏi liên minh cầm quyền, mở đường cho một cuộc bầu cử trước hạn.