Hủy

Tu chung than Tin tức

  • 22/03/2018 - 16:43

    Già gân Buffett

    Các thương vụ gần đây của Tập đoàn Berkshire đều có kết quả kinh doanh ảm đạm, khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi lớn.