Hủy

Tư duy quản trị Tin tức

12 bài học kinh doanh từ Tony Robbins

12 bài học kinh doanh từ Tony Robbins

Chiều cao 2m của Tony hẳn khiến nhiều người choáng ngợp nhưng những gì ông đạt được trong sự nghiệp của mình còn khiến cho mọi người phải kính phục hơn.