Hủy

Tư nhân hóa Tin tức

Siêu lực đẩy từ M&A

Siêu lực đẩy từ M&A

Sự hình thành của những tập đoàn với quy mô có thể sánh ngang với các tập đoàn lớn trong khu vực.

  • 24/06/2015 - 13:00

    Tư nhân hóa sân bay: Tại sao không?

    Với nhu cầu hàng không gia tăng trong khi ngân sách công hạn hẹp, nhượng quyền khai thác sân bay có thể san sẻ trách nhiệm hữu hiệu giữa công và tư.