Hủy

Từ Sơn Tin tức

  • 27/02/2013 - 10:27

    VTS lên kế hoạch không có lãi năm 2013

    Nếu năm 2013 có lãi, Ban điều hành sẽ được thưởng 10% lợi nhuận trước thuế và được thưởng thêm 30% nếu đạt lợi nhuận trên 1 tỷ đồng.