Hủy

Tu tru Tin tức

Nhật dự kiến khai thác điện từ vũ trụ

Nhật dự kiến khai thác điện từ vũ trụ

Nếu thành công truyền tải năng lượng mặt trời thu được từ các vệ tinh xuống mặt đất, nhân loại sẽ tiếp cận được một nguồn năng lượng gần như vô tận.