Hủy

Tu tru Tin tức

Tài sản trú ẩn an toàn nay đã khác?

Tài sản trú ẩn an toàn nay đã khác?

Trong nỗ lực tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn trong cơn bão thị trường và địa chính trị, giới đầu tư đang ngắm đến những tài sản phi truyền thống.