Hủy

Tư vấn xây dựng Tin tức

Con số Dunbar thần kỳ

Con số Dunbar thần kỳ

Trong thế giới các tập đoàn, người ta thường cho rằng quy mô càng lớn càng tốt, nhưng có lẽ điều này không phải lúc nào cũng đúng.