Hủy

Ủy ban giám sát tài chính Tin tức

Lãi suất khó giảm tiếp

Lãi suất khó giảm tiếp

Không có điểm nào nổi trội trong xu hướng giảm lãi suất 2017, dù nó đặc biệt được chú trọng và đưa ra trong các chương trình nghị sự cấp Chính phủ.