Hủy

Vang Thăng Long Tin tức

 • 23/07/2013 - 20:35

  Lịch sự kiện ngày 24/7

  VTL giao dịch bổ sung cổ phiếu. HT1, ASM giao dịch không hưởng quyền họp Đại hội cổ đông.
 • 22/03/2013 - 11:31

  Cổ phiếu VTL bị cảnh báo

  Cổ phiếu VTL thuộc diện bị cảnh báo từ ngày 22/3 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kiểm toán năm 2012 của công ty mẹ âm 2,4 tỷ đồng.
 • 01/07/2012 - 15:03

  Lịch sự kiện ngày 2/7

  HSX thí điểm lệnh thị trường. LIX, MHC, GIL, IFS, CNG giao dịch cổ phiếu khối lượng lớn. VTL trả cổ tức.