Hủy

Vật chủ Tin tức

  • 09/04/2014 - 10:40

    ĐHCĐ lần 1 của TLH không thành

    ĐHCĐ của Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) đã không thể diễn ra như dự kiến vào ngày 6/4/2014 do số cổ đông tham dự không đạt tỷ lệ theo quy định.