Hủy

Vay ODA Tin tức

  • 26/10/2016 - 11:25

    Việt Nam muốn tiếp tục vay ODA

    Ngân hàng Thế giới sẽ xem xét việc dừng cho Việt Nam vay ODA vào tháng 7/2017, song Chính phủ đang vận động để việc này chưa diễn ra.
  • 06/12/2014 - 14:21

    Vốn ODA năm 2014 ước đạt 5 tỷ USD

    Nếu không có thay đổi lớn, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết năm 2014 ước đạt 5 tỷ USD, bằng 76,91 so với mức của năm 2013.
XOR, XOR Việt Nam