Hủy

Vay tín chấp Tin tức

  • 10/11/2014 - 09:06

    Ngập trong đống nợ với vay tín chấp

    Khi tiếp cận với ngân hàng để làm hồ sơ vay, khách hàng thường chỉ nhìn vào mức lãi suất. Tuy nhiên, cần lưu ý đến phương thức trả lãi, phí khác.
  • 18/08/2014 - 17:26

    Cho vay tín chấp, vừa làm vừa run

    Giải pháp đẩy mạnh cho vay tín chấp NHNN đưa ra là tốt nhưng nỗi lo nợ xấu như một bức tường ngăn cách giữa ngân hàng với doanh nghiệp.