Hủy

Vay tín chấp Tin tức

  • 13/06/2018 - 19:15

    ZaloPay bắt đầu cho vay?

    Thời gian gần đây xuất hiện trang Zalopay.com cung cấp dịch vụ cho vay khi thực tế, Việt Nam chưa cung cấp giấy phép cho dịch vụ này.
  • 10/11/2014 - 09:06

    Ngập trong đống nợ với vay tín chấp

    Khi tiếp cận với ngân hàng để làm hồ sơ vay, khách hàng thường chỉ nhìn vào mức lãi suất. Tuy nhiên, cần lưu ý đến phương thức trả lãi, phí khác.