Hủy

Vay vốn Tin tức

  • 17/04/2018 - 08:30

    Làm sao để nông dân vay được vốn?

    Không bất ngờ khi chính sách vốn là một trong những vấn đề được chú ý trong cuộc đối thoại giữa Thủ tướng với hơn 600 đại diện nông dân cả nước.
  • 26/10/2016 - 11:25

    Việt Nam muốn tiếp tục vay ODA

    Ngân hàng Thế giới sẽ xem xét việc dừng cho Việt Nam vay ODA vào tháng 7/2017, song Chính phủ đang vận động để việc này chưa diễn ra.