Hủy

Vi xử lý Tin tức

Formosa Hà Tĩnh mắc 53 vi phạm

Formosa Hà Tĩnh mắc 53 vi phạm

Formosa Hà Tĩnh đã thừa nhận các vi phạm và đang khắc phục hậu quả, Chính phủ đang tiếp tục kiểm tra và xử lý vụ việc.