Hủy

Việt kiều nhật Tin tức

Người Việt bốn phương

Người Việt bốn phương

Tại Nhật, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật (VJOIN) ban đầu được thành lập với khoảng 50 thành viên, hiện tại đã có gần 500 người.