Hủy

Vinh quang Tin tức

Cậu cả nhà

Cậu cả nhà "Bầu Hiển"

SHB cần tìm đúng người, đúng thời điểm để chuyển giao quyền lực và tạo nên sự đột phá.

  • 27/09/2016 - 12:30

    Học thầy không tày học... thợ

    70% học sinh, sinh viên trường nghề có việc làm ngay sau khi ra trường; thậm chí, có những nghề 100% học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay.
Người Tiên Phong