Hủy

Vn Tin tức

  • 09/04/2019 - 16:43

    TVGF và TVGF2 đều tăng trưởng

    Trong quý I/2019, 2 quỹ đã tăng tương ứng 5,5% và 6,5% (không bao gồm phí quản lý) so với mức tăng 9,9% của VN-Index và 3,2% của HNX-Index.