Hủy

VN30 Tin tức

  • 11/07/2017 - 08:00

    Làm sao để đầu tư dài hạn vào VN30?

    Nhà đầu tư tham gia đầu tư dài hạn chỉ số VN30 là nắm giữ được các cổ phiếu có vốn hóa, thanh khoản tốt nhất trên thị trường chứng khoán.
  • 06/02/2015 - 11:15

    VN30 tròn 3 tuổi

    Đây là chỉ số đầu tiên trên TTCK Việt Nam áp dụng hệ số free-float vào công thức tính toán nhằm giúp chỉ số phản ánh chính xác.