Hủy

VND Tin tức

  • 25/10/2023 - 16:47

    Hai yếu tố chính gây áp lực tỉ giá

    Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện việc phát hành tín phiếu 28 ngày nhằm hút bớt lượng tiền VND dư thừa trên thị trường liên ngân hàng về.