Hủy

VNPT Vinaphone Tin tức

Thành lập 3 Tổng công ty thuộc VNPT

Thủ tướng đồng ý lập các Tổng công ty Hạ tầng mạng, Dịch vụ viễn thông và Truyền thông và sắp xếp Công ty Viễn thông quốc tế như đề nghị.

  • 11/04/2013 - 16:33

    Không sáp nhập VinaPhone và MobiFone

    Trong dự thảo đề án tái cấu trúc VNPT, không giải thể MobiFone mà hạch toán độc lập, tiến tới cổ phần hóa theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.