Hủy

Vốn đầu tư nước ngoài Tin tức

  • 17/11/2021 - 14:00

    Về đâu dòng vốn ngoại?

    Nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng ở thị trường chứng khoán Việt Nam và chưa có dấu hiệu đảo chiều.
  • 29/09/2021 - 13:30

    Lực hút dòng vốn ESG

    Việc tăng vốn đầu tư nước ngoài sẽ buộc các công ty tập trung nhiều hơn vào yếu tố bền vững ESG.
Người Tiên Phong