Hủy

Vốn nhà nước Tin tức

Về đâu dòng vốn ngoại?

Về đâu dòng vốn ngoại?

Nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng ở thị trường chứng khoán Việt Nam và chưa có dấu hiệu đảo chiều.

  • 28/04/2020 - 14:00

    Khối ngoại bán ròng

    Trong ngắn hạn, dòng vốn ngoại được dự báo sẽ chưa thể quay trở lại thị trường.