Hủy

Vu chiem Tin tức

  • 20/12/2012 - 20:31

    Iraq không còn muốn lệ thuộc vào Mỹ

    Sau 1 năm Mỹ chính thức rút quân, Iraq hiện đang cố gắng thiết lập mối quan hệ không bị ràng buộc với Mỹ nhằm củng cố vị thế trong khu vực.
Người Tiên Phong