Hủy

Vu chiem Tin tức

  • 20/12/2012 - 20:31

    Iraq không còn muốn lệ thuộc vào Mỹ

    Sau 1 năm Mỹ chính thức rút quân, Iraq hiện đang cố gắng thiết lập mối quan hệ không bị ràng buộc với Mỹ nhằm củng cố vị thế trong khu vực.