Hủy

Vụ lúa thu đông Tin tức

  • 05/04/2012 - 07:20

    ĐBSCL tồn đọng số lượng lúa lớn

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ làm việc với Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) rà soát công tác thu mua tạm trữ gạo của các doanh nghiệp.
XOR, XOR Việt Nam