Hủy

Vú sữa Tin tức

Cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ

Cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ

Nghị định mới ban hành cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, thức ăn bổ sung cho trẻ dưới 6 tháng, bình bú, vú ngậm...

  • 21/08/2014 - 20:29

    Giá sữa thế giới giảm 40% do dư cung

    Giá sữa thế giới đã giảm trên 40% kể từ tháng 2 tới nay, theo số liệu của Sàn Giao dịch Sữa toàn cầu, được vận hành bởi tập đoàn Fonterra.
  • 18/06/2014 - 12:19

    Lấy phiếu tín nhiệm chỉ còn 2 mức

    Thay vì ba mức "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp" theo quy định hiện hành, tới đây sẽ chỉ còn hai mức là "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp".