Hủy

Vũ Thị Mai Tin tức

  • 22/06/2016 - 08:30

    Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh!

    Câu nói xưa xem ra còn nguyên giá trị, thể hiện qua những bài học từ 10 doanh nghiệp có 5 năm liền trụ vững trong danh sách Top 50 của NCĐT.
  • 14/01/2013 - 11:25

    Ô tô chịu thêm thuế đường gần 30 triệu/năm

    Ngoài việc nộp phí theo năm hoặc theo chu kỳ đăng kiểm tại các trạm đăng kiểm, ô tô lưu hành qua các trạm thu phí BOT vẫn phải nộp phí theo lượt với mức nộp cao nhất tới 28,8 triệu đồng/năm.