Hủy

Vụ tín dụng Tin tức

  • 12/12/2014 - 12:22

    Rút tiền thuê từ thẻ tín dụng

    Đánh vào tâm lý ngại rút tiền vì phí, lãi suất cao, nhiều điểm lắp đặt máy quẹt thẻ POS đã mở dịch vụ nhận rút tiền, đáo nợ thẻ ngân hàng.