Hủy

Vũ Trường Ca Tin tức

  • 07/06/2014 - 16:13

    Cuộc chơi mới mang tên ngân hàng bán lẻ

    Ông Tạ Quốc Dũng, nguyên giám đốc một công ty chứng khoán đã có khiếu nại về chất lượng dịch vụ của NH HSBC Việt Nam đối với khách hàng là ông.
XOR, XOR Việt Nam